Extern

The title of the presentation corresponds with the language of the presentation.
Die Sprache der Präsentation entspricht dessen Titel.
Tytuł prezentacji odpowiada językowi w jakim jest ona napisana.

Baltic Intergroup of the European Parliament "Strategy for the Baltic Sea Region", 2005