Regional Policy

>> English Language  >> German Language   >> Polish Language   >> Russian Language


W 10 krokach ku nowej polityce regionalnej.

 

Prezentacja innowacyjnego programu w Brukseli na konferencji z członkami Parlamentu Europejskiego i  komisarzem UE - Johannesem Hahn.

Parlament Hanzeatycki przedstawia kompaktową strategię odnośnie innowacyjnej polityki regionalnej w obszarze nadbałtyckim. Kluczowymi elementami są kooperacja międzynarodowa, dostosowane do potrzeb wspieranie innowacji - i obejmujące obszar nadbałtycki - wyrównanie finansów.


rp_commissionerhahnandjuergenhogeforster.jpg

Region Morza Bałtyckiego ma mocnych konkurentów w postaci innych regionów na świecie jeżeli chodzi o przyjmowanie przedsiębiorstw, wykwalifikowaną siłę roboczą i dobrobyt. Polityka regionalna próbuje wzmocnić konkurencyjność obszaru nadbałtyckiego, a wyrazem tych starań jest strategia nadbałtycka UE. Jednakże w aktualnej formie są one niewystarczające.

Dlatego też Parlament Hanzeatycki przedłożył nową strategię dla regionu Morza Bałtyckiego, dzięki której można zapewnić innowacje, wzrost i dobrobyt. Strategia została opracowana w ramach dofinansowanego przez UE projektu „BSR-QUICK” razem z 39 partnerami (izby zawodowe, uniwersytety, administracja publiczna) ze wszystkich krajów Morza Bałtyckiego. Dzięki tej strategii, część z regionów ma okazję w pełni wykorzystać swój potencjał, z czego ponadto profitować będzie cały obszar nadbałtycki.

 

rp_discussion_about_regional_policy_in_the_bsr_with_the_baltic_intergroup_in_the_eu_parliament.jpg

Przewodniczący Parlamentu Hanzeatyckiego Jürgen Hogeforster przekazał 10-punktowy program komisarzowi UE do spraw rozwoju regionalnego, Johannesowi Hahn 16 listopada 2012 roku na konferencji w Brukseli.

 

 

 


Strategia w skrócie:

 

1. Kooperacja i integracja

Intensywna kooperacja między krajami i regionami obszaru nadbałtyckiego jest bezwzględnie konieczna i musi być rozbudowywana. Kooperacja jest źródłem innowacji, wzmacnia konkurencyjność regionu i tworzy przełomowe minima dla rynków.


2. Regionalna konkurencja i wyrównanie finansów

Kooperacja nie oznacza rezygnacji z konkurencji, lecz połączenie silnych stron w celu osiągnięcia optymalnego rozwoju poszczególnych lokalizacji i regionów. Wyrównanie finansowe między regionami mocniejszymi i słabszymi finansowo leży w interesie regionów dających, jak też i biorących.


3. Równe warunki życiowe i funkcjonalny podział pracy

Równoważność może odnosić się tylko do kilku warunków podstawowych. Do tego musi dojść uzgodniony podział pracy między lokalizacjami i regionami stosownie do ich silnych stron, tak aby się wzajemnie uzupełniały. Dzięki temu wspierane są posz-czególne regiony i cały obszar nadbałtycki.


4. Własna kultura i regionalne poczucie własnej wartości

Jednolita kultura jest nonsensem; szkodzi ludziom i gospodarce. Różnorodność wspiera kreatywność, a tym samym innowacje. Konieczne jest wyważenie między regionalną świadomością a oszacowaniem wartości różnorodności obszaru nadbałtyckiego.


5. Potencjał wewnątrzustrojowy i inteligentna specjalizacja

Powinno się konsekwentnie inwestować w rozwój właściwych dla regionów silnych stron. Dzięki wspieraniu właściwych obszarowo potencjałów również tereny wiejskie odnotują wzrost i zapobiegną odpływowi ludności.

Przesłankami ku temu są: kooperacja pomiędzy obszarami rolniczymi a centrami aglomeracyjnymi, jak również dobre połączenia komunikacyjne i intensywne połączenie w sieci.


6. Regionalne obiegi gospodarcze i intensywny rozwój zasobów

Regionalne obiegi gospodarcze muszą mieć priorytet. Konsekwentny rozwój zasobów miejscowych przedsiębiorstw zapowiada sukces gospodarczy i jest równocześnie najbardziej skutecznym instrumentem przyciągania nowych firm. Wykwalifikowani pracownicy, duch przedsiębiorczości, własna inicjatywa i kreatywność są najważniejszymi wewnątrzustrojowymi potencjałami regionu i należy je wspierać.


7. Małe i średnie przedsiębiorstwa i sieci

Małe i średnie przedsiębiorstwa wzmacniają rozwój regionalny, tworzą miejsca pracy, dlatego też muszą mieć najwyższą rangę. Należy rozwijać i wzmacniać izby zawodowe jako centralne instytucje wsparcia klasy średniej. One z kolei muszą zadbać o kompletne zaopatrzenie infrastrukturalne w regionach.


8. Innowacje i partnerstwa naukowe

Aby wzmocnić innowacyjność, należy zdecydowanie poprawić współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami klasy średniej. Izby zawodowe mogą objąć tutaj funkcję pośrednika i zabezpieczyć zaopatrzenie terenów wiejskich. Dla obszarów z wyróżniającymi się szansami na wzrost powinno opracować się właściwe tematycznie centra kompetencji dla klasy średniej.


9. Decentralizacja i samodzielność

W reakcji na globalizację wytwarza się silniejsza regionalizacja i decentralizacja. Rozwój ten powinno się koniecznie wspierać. Obiegi regionalne i lokalne redukują koszty, umożliwiają wzrost i wspierają bezpośredni byt społeczny.


10. Koncepcja centrów i infrastruktura

Należy wzmacniać ofertę usług publicznych i prywatnych na terenach wiejskich. Nie musi to być wcale kosztochłonne: małe zdecentralizowane jednostki dzięki nowoczesnym technologiom, intensywnemu połączeniu w sieci, jak również rozwojowi kadr i organizacji staną się wyraźnie bardziej ekonomiczne. Manię wielkości należy zastąpić stosownie do zasady „small is beautiful”. Rozbudowa i utrzymanie dobrej infrastruktury komunikacyjnej zapewniają rozwój wszystkim centrom i regionom. 

 

rp_commissioner-hahn.jpg

Johannes Hahn, komisarz UE do spraw rozwoju regionalnego przyjął obszerny program strategii na walnym zgromadzeniu projektu QUICK w Brukseli i złożył podziękowania: „Parlament Hanzeatycki przyczynia się w wartościowy sposób do osiągnięcia celów strategii nadbałtyckiej UE, przede wszystkim do wzrostu dobrobytu w regionie”.

Tak jak Parlament Hanzeatycki, również Tunne Kelam, poseł do Parlamentu Europejskiego i członek Baltic Europe Intergroup postulował silniejszą współpracę krajów obszaru nadbałtyckiego, a równocześnie pochwalił pracę Parlamentu Hanzeatyckiego: „Państwa konferencja w Brukseli jest dla nas zachęcającym sygnałem.”

Program strategiczny pojawił się pod tytułem „Strategy programe for innovation in regional policies in the Baltic Sea Region” jako książka z serii publikacji Baltic Sea Academy.

 


Parlament Hanzeatycki

 

Parlament Hanzeatycki jest związkiem 50 izb przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych, jak również innych instytucji wspierających klasę średnią z całego obszaru nadbałtyckiego. Członkowie mają łącznie pod opieką około 450.000 małych i średnich przedsiębiorstw. Celem Parlamentu Hanzeatyckiego jest wspieranie przedsiębiorstw klasy średniej z obszaru Morza Bałtyckiego i wzmacnianie konkurencyjności regionu.


W razie pytań sekretariat Parlamentu Hanzeatyckiego chętnie służy Państwu pomocą:


Hanse-Parlament e.V.

Blankeneser Landstr. 7, 22587 Hamburg, Germany

phone: +49 40 822447-0

email: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

www.hanse-parlament.eu

 

 

More information can be found in the book „Strategy Programme for innovation in regional policies in the Baltic Sea Region” (texts printed in English, German and Polish language) 

 

 strategy-programme-cover-1.jpgstrategy-programme-cover-2.jpg

 

404 — Not Found

localhost.example.com

404

Page Not Found

It seems that the page you were trying to reach does not exist anymore, or maybe it has just moved. You can start again from the home or go back to previous page.